Laus störf í leikskólanum Árbæ


 


Staða matráðs í 75% starf.


Staða sérkennslustjóra í 100% starf (tímabundin ráðning)


Staða leikskólakennara í 100% starf.


 


Miðað er við ráðningu frá og með 4. ágúst 2011 í öll störfin.


Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist skriflega til leikskólastjóra, Kristínar Eiríksdóttur, á netfangið kristin@arborg.is eða í  leikskólann Árbæ, Fossvegi 1, 800 Selfoss, eigi síðar en 31. maí 2011. 

Laus störf í leikskólanum Árbæ


Staða matráðs í 75% starf.


Helstu verkefni: • Hefur yfirumsjón með eldhúsi og starfar samkvæmt starfslýsingu matráðs í leikskólanum

Hæfniskröfur: • Reynsla eða þekking á matseld
 • Hagsýni í innkaupum
 • Færni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði í starfi
 • Jákvæðni og áhugasemi
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Foss/Bárunnar.


 


Staða sérkennslustjóra í 100% starf.


Tímabundin ráðning frá 4. ágúst 2011 til og með 15. júní 2012.


Helstu verkefni: • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu sérkennslustjóra þ.m.t að taka þátt í skipulagningu sérkennslu, faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn leikskólastjóra

Hæfniskröfur: • Leikskólakennaramenntun og framhaldsmenntun í sérkennslufræðum
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg
 • Færni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði í starfi
 • Jákvæðni og áhugasemi
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.


 


Staða leikskólakennara í 100% starf.


Helstu verkefni og ábyrgð: • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara þ.m.t að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn leikskólastjóra/deildarstjóra

Hæfniskröfur: • Leikskólakennaramenntun
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg
 • Færni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði í starfi
 • Jákvæðni og áhugasemi
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

Ef ekki fást leikskólakennarar eða aðrir uppeldismenntaðir starfsmenn til starfa er áhugasömum sem hafa hug á því að starfa með börnum bent á að sækja um starf í leikskólunum. Störfin henta jafnt konum sem körlum.


Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.


 


Miðað er við ráðningu frá og með 4. ágúst 2011 í öll störfin.


Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist skriflega til leikskólastjóra, Kristínar Eiríksdóttur, á netfangið kristin@arborg.iseða í  leikskólann Árbæ, Fossvegi 1, 800 Selfoss, eigi síðar en 31. maí 2011.