Heilsuleikskólinn Árbær


 Leikskólinn Árbær

Virðing – Velferð – Vinátta

3. maí 2007 fékk Árbær vottun sem Heilsuleikskóli. Síðan 1999 hefur starfsfólk við leikskólann notað Heilsubók Unnar Stefánsdóttur til að meta þroska og framfarir barnanna og þróað og dýpkað leikskólastarfið með heilsuna í huga. Bókin er nokkurs konar einstaklingsnámskrá hvers barns sem það fær að gjöf í lok leikskóladvalar sinnar.

Eitt helsta markmið Árbæjar er að efla félagslega færni einstaklingsins en samkvæmt Daniel Goleman sem skrifaði hina þekktu bók Tilfinningargreind vegur það þyngra að vera félagslega læs á umhverfi sitt en hin svokallaða greindarvísitala. Þetta fellur vel að Heilsustefnunni, því að í viðmiðum heilsuskólanna kemur fram að skilgreining á heilsu er sú að góð heilsa er andleg, líkamleg og félagsleg vellíðan. Það er hægt að vera við góða heilsu þrátt fyrir sjúkdóma eða fötlun.

Markmið leikskólans er að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik og starfi.

Dyggðakennsla eða lífsleikni nám barna í Árbæ birtist í öllu starfi og stefnu leikskólans og felur í sér viðleitni til að dýpka skilning barnsins á sjálfu sér. Lífsleikni barna er efld með því að örva tilfinningaleikni þeirra í gegnum dagleg samskipti og á skipulagðan hátt. Sé börnum skapað leikumhverfi þar sem sköpun og sjálfstæð hugsun fær að njóta sín þá eflist leikni þeirra til að takast á við umhverfið. Þegar börn læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér, styrkist sjálfstraust þeirra og þau verða hæfari í samskiptum við aðra. Af því leiðir að börnin eiga auðveldara með að fara eftir þeim reglum sem ríkja í samfélaginu og læra að bera virðingu fyrir umhverfinu og margbreytileika einstaklingsins (Skólanámskrá Árbæjar).

Leiðir að markmiðum Árbæjar:

  • Að tileinka sér undirstöðuatriði heilbrigðs lífs og lífsviðhorfa í samneyti við jafningja í leik og starfi.
  • Að vera umburðarlynd gagnvart ólíkum skoðunum, menningu og reynslu.
  • Að bera virðingu fyrir náttúrunni, dýrum og jurtum.
  • Að þekkja eigið sjálf, þróa með sér jákvæða sjálfsmynd og tilfinningu fyrir eigin getu